KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 MÁRCIUS

A Nyugat-Mecsek célterület közösségi beszélgetésén két szervezet képviseltette magát: az „Érezd jól magad” Alapítvány és a Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése Alapítvány.

Az „Érezd jól magad” Alapítvány képviselői segítséget kértek az űrlapjuk néhány pontjának kitöltésében. Mártonnapi programot, Takarítási napot, Egészség napot és egy 35. évforduló programötletét nyújtották be a közösségfejlesztési projektbe.

A megjelent szervezetek eddig is aktívan részt vettek a közel egy éves tervezési időszakban. A programjavaslatiűrlap leadási határidejéhez közelítve a megjelentek száma nem növekedett jelentősen, az űrlap kitöltéséhez nem kértek segítséget. Új szervezetek nem jelentek meg a közösségi beszélgetésen. A célterületen nem sok civil szervezet működik és a projektben résztvevők száma is alacsony. A közösségi beszélgetésen tájékoztattuk a megjelenteket az addig beérkezett űrlapok tartalmáról és arról, hogy mely szervezetektől várható még programjavaslat beadása. Ezek az Összefogás Báránytető Kőbányaparkért Egyesület és a Művészetért az Iskolában Alapítvány. A területen működő további szervezetek közül többen visszaléptek a projektben való részvételtől és az űrlapok leadási határidejéig nem nyújtottak be programjavaslatokat.

A cselekvési terv mátrix a márciusi közösségi beszélgetésen még nem teljesen feltöltött a helyi közösségek által kidolgozott eseményekkel és folyamatokkal. Az áprilisi közösségi beszélgetésig törekszünk arra, hogy a célterületi mátrix 12 eseménye (negyedévente egy) és 6 folyamat alkalmai (félévente egy) is feltöltésre kerüljenek. A cél az alulról jövő kezdeményezések és a helyi közösségek valós problémáira történő, eseményekkel és folyamatokkal való reflektálás. Az aktivitás hiánya a célterületi közösségi terek csekély számából is adódik. A célterületen kevesebb a száma azoknak a javaslatoknak, amelyek több szervezet, csoport összefogásán alapulna. Azonban az ilyen kapcsolatokat tartalmazó programok prioritást élveznek az elbírálás során. A szervezetek közötti kapcsolatokat erősítve, együttműködőket keresünk az egyes programelemekhez, ezzel színesítve az egész esemény tartalmát.

Ismertettük, hogy az áprilisi közösségi beszélgetésen jegyzőkönyvet fogunk vezetni, amiben rögzítjük a cselekvési terv végleges változatát, a közösségi szavazást követően. Ennek hatékony megvalósulásához kértük a szervezeteket, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak az áprilisi közösségi beszélgetés időpontjára és képviseljék szervezetüket, elfoglaltságuk esetén jelöljenek ki helyettesítő személyt. Az áprilisi közösségi beszélgetésen konszenzusra kell jutni az űrlapok tartalmát illetően, mint időben, mind finanszírozási keretben, mind programelemek tekintetében.