KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 MÁJUS

A májusi közösségi beszélgetésen a “Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése” Alapítvány tagjai vettek részt. A beszélgetés fókuszában a Nyugat-Mecsek közösségi kiadvány bemutatása állt. Papír alapon és kivetítő vásznon is bemutattuk a kiadványokat, amelyeket magukkal vihettek a megjelentek.

A közösségi kiadvány célja a működési tapasztalatok, közösségi feladatok, értékek, jó gyakorlatok feltárása, bemutatása és megőrzése, az új értékek létrehozásának elősegítése érdekében. A kiadványok a 13 célterület mindegyikére elkészültek. A májusi közösségi beszélgetésen bemutatásra kerül a célterület történetét és kulturális, közösségi életét összefoglaló kiadvány. Tájékoztattuk a résztvevőket, hogy a kiadvány még szerkesztés alatt áll és a végleges dokumentum pdf formátumban a www.pecsikozossegek.hu oldalról is letölthető lesz.

A megjelenteknek részletesen bemutattuk a “Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése” Alapítványról és az oktatási intézményről szóló szövegrészeket.
Tájékoztattuk a résztvevőket, hogy a soron következő közösségi beszélgetést június 3-án, 13:00 óra kezdettel tartjuk meg, tekintettel az iskolai kirándulásokra és tanévzárásra. Ezen az időponton a projektmenedzsment és asszisztencia is részt vesz, ahol egy jegyzőkönyv aláírására kerül sor. Kértük, hogy amennyiben nem tudnak a civil szervezetek képviselői megjelenni a jelzett időpontban, úgy helyettesítésről gondoskodjanak.