KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2018 SZEPTEMBER

A nyugat-mecseki célterület szeptemberi közösségi beszélgetésén a Jurisics Miklós Általános Iskola igazgatónője és két pedagógusa vett részt.

A programjavaslat űrlap előzetes elküldése a szervezeteknek jó ötletnek bizonyult, mert a tanárok már előzetesen átnézték a csatolt űrlapmintát és kitöltöttek egy űrlapot egy generációkat összekötő, a 40 éves iskolára reflektáló ’Akkor és most fotókiállításra’ vonatkozóan. Az űrlap tartalmi elemeit a projektmenedzsment átnézi, esetleges javítást kér a kitöltőtől. Bíztattuk a résztvevőket, hogy több programjavaslatot adjanak be.

Az élethosszig tartó tanulás jegyében a belső motiváció, a tanulás iránti érdeklődés felerősítése, a tudás iránti vágy felkeltése, a tehetségígéretek felfedezése szándékával indította el a Jurisics Utcai Iskola a „Jurisics Akadémiá-t”a felső tagozatos diákok körében az MTA székházban. Ugyancsak a székházban diákkonferenciákat rendeznek, melyeknek célja, hogy lehetőséget adjanak a bemutatásra és bemutatkozásra minden olyan tanulónak, akik a tanórán szerzett tudásukat érdeklődési körüknek megfelelően kibővítették. „Ifjú gondolkodók” diákakadémiai pályázatokat írnak ki, intézményközi tudománykommunikációs rendezvényük van, az Ifjúsági Akadémia és Mini-Akadémiát szerveznek a 3. és 4. osztályos kisdiákok számára.

Az eddig meglévő programjaikat szeretnék a projektből folytatni, illetve új programok kialakításán is gondolkodnak, bevonva ezzel a helyi lakosságot, a helyi kisközösségeket is. Központban állnak az iskolai ünnepekhez kapcsolódó rendezvények.
A helyi lakosság bevonására az őszbúcsúztató lampionos utcai felvonulásuk a leglátványosabb példa.
Az ötletek között felmerült egy nyitott közösségi tér építése az iskola udvarán, napvitorlával, padokkal és álló táblával.

A résztvevők érdeklődtek a többi célterület aktivitásáról és a beérkezett programűrlapok tartalmáról. Tájékoztatást kértek a Nyugat-Mecsek célterület közösségi beszélgetésein megjelent szervezetekről.
A közösségi interjú időpontját egyeztettük az iskola pedagógusával. A lakossági felmérés kérdőíveit a pedagógusok kitöltik.