KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2018 OKTÓBER

A közösségi beszélgetésen a Jurisics Utcai Általános Iskola pedagógusai vettek részt, illetve a Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodájának óvodapedagógusa.

A Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda nevelési programjában hangsúlyosan megjelenik a környezeti nevelés és az egészséges életmódra való nevelés. Az óvodai kirándulások alkalmával a természet védelmére tanítják a gyerekeket. A foglalkozásaik során a néphagyományok őrzésére is hangsúlyt fektetnek. A Bóbita Bábszínház látogatása, az úszás és a nyelvtanulási lehetőség a gyerekek hétköznapjait színesítik. A játékok során tanulnak a gyerekek, az életkori sajátosságok figyelembevételével. Hat óvodapedagógus segíti a gyerekek fejlődését.

A Bornemissza Gergely Utcai Tagóvoda első alkalommal képviselte intézményét közösségi beszélgetésen, április óta követték a projekt folyamatát az email üzenetekből és a honlap tartalmából.
A projekt részleteinek ismétlése, illetve a helyi adottságok bemutatása után a honlap szakmai anyagaira, illetve alweboldalaira hívtuk fel a figyelmet. A lakossági felmérés kérdőíveit az óvoda dolgozói kitöltik, azonban közülük kevés Pécsett élő van, a szülői közösséget hatékonyabban be lehetne vonni a felmérésbe. A közösségi interjúkról, a megjelenő interjú kötetről, illetve a lakossági felmérés eredményének hasznáról tájékoztattuk a résztvevőket. A közösségi tájékoztató információs pontok elérhetőségeit, a közösségi beszélgetések menetét

és a közösségfejlesztővel történő kapcsolattartás lehetőségeit jeleztük a megjelenteknek.

A megvalósítható programok körében az intézményhez köthető események, ünnepek megrendezése szerepel az elképzeléseik között, az eddiginél nagyobb anyagi segítséggel. A helyi kisközösségeket, a lakosokat és a szülőket is szeretnék jobban aktivizálni és bevonni a rendezvényeikbe. Az óvoda termeiben, az udvaron vagy más külső helyszínen is megrendezhetik a programjaikat. Javasoltuk, hogy ha kapcsolatban állnak más civil szervezetekkel, önkéntesekkel, közreműködőkkel, akkor azokat vonjak be a programjavaslatukba. Nem ismernek más helyben aktívan tevékenykedő civil vagy non formális szervezetről. Kértük, hogy a programjavaslat űrlap kitöltésével ismertessék a rendezvényeiket. A minta űrlap segítséget nyújt a kitöltésben. A programok 2019. novembere és 2022 májusa között valósulhatnak meg. Tájékoztattuk a résztvevőket, hogy az eszközigények és ezek költségei jól megfontolt tervezési folyamat után szerepeljenek az űrlapon. Kiemeltük, hogy a bevonni kívánt célközönség számát is átgondoltan tűntessék fel, a korábbi tapasztalataikra alapozva.
Email üzenetben az óvoda képviselője megkapta a programjavaslat űrlapot, amelyet továbbított a munkatársainak.

A honlapon is bemutatásra került az űrlap letöltési lehetősége. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy a projekt jelenlegi szakaszában a fókusz a programjavaslatok egyeztetésén van, így a közeljövőben adják le az ötleteiket, hogy a projektmenedzsment is átnézhesse azokat.

A januári, februári és márciusi hónapok közösségi beszélgetésein a beadott űrlapok tartalmi elemeit ismertetjük, az esetleges párhuzamosságokra világítunk rá.

A Jurisics Utcai Általános Iskola pedagógusa kérte, hogy az általa megírt és leadott űrlapot nézzük át és tegyünk javaslatokat, esetleg javításokat a dokumentumban. A további ötleteiket a közeljövőben leadják. Felmerülő kérdéseiket a következő közösségi beszélgetésre összegyűjtik.