KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2018 JÚNIUS

A Nyugat-Mecsek célterület harmadik közösségi beszélgetésére öt új szervezet érkezett. A megjelent szervezetek nem ismerték előzetesen egymás tevékenységét, így hasznos volt nemcsak a projekt bemutatása, hanem a kölcsönös bemutatkozás is.

A Kőbányapark Egyesület a Báránytetőn tevékenykedik, a régi rekultivált kőbánya környékét fogják össze. Céljuk a közösségépítés. Két kőből kirakott tűzrakóhelyet alakítottak ki, tűzifát helyeztek ki és padokat, valamint kosárlabda palánkot. A Kőbánya Park közterület, melynek több mint 3000 négyzetméteres területén lehetőség van sportnapok rendezésére, lehet íjászkodni, focizni, mezei futópályán futni és harcművészeti bemutatót tartani. Azonban a park fűnyírása gondot okoz. A mosdó nem biztosított a helyszínen, rendezvények esetén mobil mosdó bérlése javasolt. A Kőbánya Park felső felénél, a Székely Bertalan útnál a korábban kialakított, de mára már elhanyagolt, már csak nyomokban fellelhető tanösvényt helyreállítanák és egy színpad bérlésével kamarakoncerteket szerveznének.

A Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodájának képviselője elmondta, hogy az óvodai programokba, például a Márton-napra, egészségnapra és családi napra a gyermekek szüleit aktívan bevonják. A célközönség tovább bővíthető a környék lakosságával és az iskolás diákok szüleivel.

A közösségi beszélgetésre egy résztvevő több civil szervezet képviseletében érkezett: például az alapítványi tulajdonú oktatási intézményt sérült gyermekeknek, vakoknak, gyengén látóknak hozták létre, emellett siket, mozgássérült és értelmileg sérült emberekkel is foglalkoznak. A rehabilitációs foglalkozások során kézműves, míves termékeket készítenek, amelyeket zsűriznek, országosan számon tartanak, például kerámiák és további termékek gyapjúból és vászonból. Ezek bemutatására egy kiállítást terveznének a rendezvénynaptárba. A szövés lehetőségével több GYES-en lévő kisgyermekes anyuka is élne, igényük lenne erre a foglalkozásra.

A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottságának titkárságvezetője elmondta, hogy a szervezete a közönség felé szeretne nyitni, az egyik alapfunkciójuk, hogy közvetítsék a tudományos eredményeket a nagyközönség, a szakma és az érdeklődők felé. Azt látják, hogy nem könnyű megszólítani az embereket, de jó kapcsolatot ápolnak a Jurisics Utcai Általános Iskolával. Az iskolások átjárnak az őket célzó, a korosztályuknak szóló tudományos, ismeretterjesztő programokra. A földrajzi adottságok is szóba kerültek, a peremterületen való működésből adódóan a városi és célzottan a belvárosi lakosságot nagyon nehezen tudják megszólítani és bevonni a programjaikba. Ennek okát abban is látja, hogy rossz a sajtókapcsolatuk, a média nem preferálja a tudományos híreket. Az éves 100-160 programjuk között sok rendezvényt szerveznek a laikus közönségnek is, ilyen például a „Mindentudás Egyeteme” formában működő ismeretterjesztő sorozatuk a Zsolnay Negyedben és a Pécsi Tudományegyetem karain.