II. KÖZÖSSÉGI BESZÉLGETÉS, 2019 JÚNIUS

Az utolsó nyugat-mecseki közösségi beszélgetésen a Pécsi Szenior Teniszklub Túra szakosztályának vezetője, a Jurisics Iskola Tanulóinak Segítése” Alapítvány tagjai és Bognár László, a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke vett részt. A beszélgetés témája az V. célterület interjúkötetének bemutatása volt. A kötetben 11 interjú került közlésre.

A helyi civil közösségek programalkotó munkáját segítve a helyi egyesületek, alapítványok, önszerveződő közösségek aktivistái és a város kulturális-szellemi életét meghatározó döntéshozók, intézményvezetők nyilatkoztak arról, hogy miként látják Pécs, és azon belül a városrészek, vagy az ott működő szervezetek jelenét, és miképpen fogalmazzák meg a szükséges változások lényegi kérdéseit munkájukban vagy a közösség mindennapjaiban.

Az elemzési eredmények 13 önálló kötetben jelennek meg, kiegészülve több, a városrészi vagy szervezeti tevékenységeket is megvilágító interjúval is.
A végleges kötetek még nem kerültek a nyomdába, de a javított példányokat a résztvevők megtekinthették. A dokumentum elektronikusan is letölthető lesz a projekt honlapjáról.

A nyári időszakot követően az információs pontokon a közösségfejlesztők elérhetőek lesznek, a nyári hónapokban a Jókai utcai ügyfélszolgálati ponton várjuk az érdeklődőket.

Szeptembertől részvételi fórumokat tartunk, ahol a programalkotókkal követjük nyomon a cselekvési tervben foglaltakat.